BROMsolutions Header
blind blind blind blind blind
 
Aktulne 270 Otvoren pozcie.
blind
 home-SK  Kontakt  Impressum 

Kvalitných amestnancoch

Pri výbere spoľahlivých kandidátov, ktorí odpovedajú Vašim požiadavkám, Vám budú naši partneri plne k dispozícií.

 

(Kopie 1)

Job
Čslo pracovnej ponuky
Firma
Meno*
Priezvisko*
Ulica
PSČ
Mesto
tt
Telefn*
E-Mail*
Poznmka
Uploud Data
 
 
 
Vyjadrenie shlasu / Zkon o ochrane dajov
Shlasm s uloenm a spracovanm mojich osobnch dajov v svislosti so snahou BROMsolutions sprostredkovať pracovn miesto. Predovetkm shlasm s tm, e BROMsolutions me moje osobn daje zaznamenať. Taktie akceptujem, e BROMsolutions me s mojm shlasom odovzdať moje podklady ďalm spoločnostiam.

Je mi znme, e tento shlas mem kedykoľvek psomne stiahnuť a mj profil bude potom vymazan.**
 
 

Wir agieren weltweit. Finden Sie hier unsere Partner.

Voľn pozcie

tt
Region
Role
SAP Rieenia
Rieenia pre priemysel
Vyhľadvanie textu
 Out of house konzultanti  Inhouse konzultanti