Vytlačiť okno   Zatvoriť okno

My poznáme trh SAP

Dlhoročnou spoluprácou s mnohĂ˝mi odbornĂ­kmi z prostredia SAP®, od poradcov aĹľ k vedeniu spoločnosti SAP®, s ich partnerskĂ˝mi firmami a zákaznĂ­kmi, ďalej odbornĂ˝m poskytovanĂ­m pomoci v otázkach vzdelávania a doplňovania kvalifikácie v SAP®, ako aj spoluprácou pri rĂ´znych SAP® projektoch, sme zĂ­skali jedinečnĂ˝ prehľad o trhu SAP®. Pre našu kompetentnosť a vĹľdy aktuálny prehľad o trhu SAP®, sa na nás obracajĂş naši zákaznĂ­ci s prosbou o radu pri vĂ˝bere špecializovanĂ©ho SAP® personálu. 

 

 

Základom vĂ­zie, ktorĂş Peter Brom začal zrealizovať v roku 2002 zaloĹľenĂ­m spoločnosti BROMsolutions AG, bol prejav dĂ´very a spokojnosti so spolupráce pri riadenĂ­ HR SAP®

 

zákazníkov.

 

 

BROMsolutions AG sa špecializuje na nábor zamestnancov, vĂ˝ber a sprostredkovanie poradcov, odbornĂ­kov a vedĂşcich pracovnĂ­kov v širokom prostredĂ­ produktov  SAP® a ich vyuĹľitĂ­, či uĹľ na trvalĂ˝ pracovnĂ˝ pomer, alebo na konkrĂ©tny projekt. HR poradenstvo v prostredĂ­ SAP® , je kľĂşčovou kompetenciou BROMsolution AG.

 

KompetenčnĂ© centrum ľudskĂ˝ch zdrojov pre odbornĂ­kov na riešenia v SAP®


 Na začiatok stránky

© 2018 BROMsolutions AG | Internet www.bromsolutions.ch | Pondelok, 21. máj 2018