Vytlačiť okno   Zatvoriť okno

My poznáme trh SAP

Dlhoročnou spoluprácou s mnohými odborníkmi z prostredia SAP®, od poradcov až k vedeniu spoločnosti SAP®, s ich partnerskými firmami a zákazníkmi, ďalej odborným poskytovaním pomoci v otázkach vzdelávania a doplňovania kvalifikácie v SAP®, ako aj spoluprácou pri rôznych SAP® projektoch, sme získali jedinečný prehľad o trhu SAP®. Pre našu kompetentnosť a vždy aktuálny prehľad o trhu SAP®, sa na nás obracajú naši zákazníci s prosbou o radu pri výbere špecializovaného SAP® personálu. 

 

 

Základom vízie, ktorú Peter Brom začal zrealizovať v roku 2002 založením spoločnosti BROMsolutions AG, bol prejav dôvery a spokojnosti so spolupráce pri riadení HR SAP®

 

zákazníkov.

 

 

BROMsolutions AG sa špecializuje na nábor zamestnancov, výber a sprostredkovanie poradcov, odborníkov a vedúcich pracovníkov v širokom prostredí produktov  SAP® a ich využití, či už na trvalý pracovný pomer, alebo na konkrétny projekt. HR poradenstvo v prostredí SAP® , je kľúčovou kompetenciou BROMsolution AG.

 

Kompetenčné centrum ľudských zdrojov pre odborníkov na riešenia v SAP®


 Na začiatok stránky

© 2014 BROMsolutions AG | Internet www.bromsolutions.ch | Utorok, 21. október 2014